Home

Algemeen

Inleiding

Conform de planning en control kalender bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2021 aan.
In deze rapportage  beschrijven wij de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit sluit tevens aan bij de 1e Tussenrapportage. Als de uitvoering van het beleid verloopt zoals gepland, melden wij niets. De peildatum van deze rapportage is 15 september 2021.

Ook in het afgelopen halfjaar hebben we te maken gehad met de corona crisis. De laatste maanden zijn in toenemende mate de beperkende coronamaatregelen opgeheven. We keren we langzaam terug naar een samenleving waarin we ons weer vrijer  kunnen bewegen. De beperkende coronamaatregelen hebben de afgelopen periode nog wel hun doorwerking gehad in de dienstverlening. En in de manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt. In september jl. heeft de raad een besluit genomen over het verlenen van  coronasteun voor 2021. In deze rapportage is in de bijlage een overzicht opgenomen met de stand van de werkelijke uitgaven.

In de domeinen is een samenvatting gegeven van de voortgang van het meerjarenuitvoeringsprogramma. In de bijlage "overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022"  is een totaal overzicht opgenomen van alle acties.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02