Home

Algemeen

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

31.889

N

120

N

821

N

32.830

N

Baten

8.392

V

V

131

N

8.260

V

Saldo

23.497

N

120

N

953

N

24.569

N

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02