Bijlagen

Overzicht mutaties reserves

OVERZICHT MUTATIES RESERVES

In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in de reserves. Onderstaand een specificatie van de effecten van deze mutaties.

Reserve NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma e-dienstverlening.

 Saldo 31-12-2020 

18.808

 mutatie opgenomen in deze rapportage 

-18.808

-18.808

 Saldo 31-12-2021 

0

 Reserve overlopende posten 

 Saldo 31-12-2020 

138.403

eerder genomen besluiten

-138.403

 mutatie opgenomen in deze rapportage 

50.000

-88.403

 Saldo 31-12-2021 

50.000

 Reserve binnensportaccommodaties 

 Saldo 31-12-2020 

0

 Mutatie 2021: 

 Storting tlv exploitatie 

11.606

11.606

 Onttrekking  

0

 Saldo 31-12-2021 

11.606

 

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02