Home

Algemeen

Bedragen x € 1.000,-

Totaal

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

142.612

N

404

V

4.929

V

147.944

N

Baten

141.098

V

222

N

3.679

V

144.999

N

Saldo

1.514

N

182

V

1.249

N

2.946

N

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02