Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen

Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2021

Technische wijzigingen

Wijziging 2de rapportage

Stand 2e rapportage

6010000

Gemeenteraad en commissies

577

N

597

V

0

V

597

N

6010100

Rechtskundige hulp/advies

54

N

54

V

50

N

104

N

6010900

Algemene reserve

380

N

1.400

V

0

V

1.400

N

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

573

N

573

V

0

V

573

N

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

272

N

272

V

0

V

272

N

6010905

Reserve grondexploitatie

1.156

N

1.729

V

0

V

1.729

N

6010909

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

28

N

28

V

0

V

28

N

6010911

Reserve investeringen maats. nut

7.191

N

7.191

V

1.000

N

8.191

N

6010912

Reserve afvalstoffenheffing

78

N

83

V

0

V

83

N

6010913

Reserve egalisatie rioolrecht

412

N

372

V

0

V

372

N

6010917

Reserve maatschappelijk nut

1.040

N

1.349

V

0

V

1.349

N

6010919

Reserve overlopende posten

0

V

V

50

N

50

N

6010920

Reserve opleiding&ontwikkeling personeel

0

V

V

145

N

145

N

6010922

Reserve wegenonderhoud

1.823

N

1.823

V

0

V

1.823

N

6010923

Reserve groenonderhoud

630

N

630

V

0

V

630

N

6010924

Reserve onderhoud buitenruimte

1.073

N

1.073

V

0

V

1.073

N

6010925

Reserve dorpshuizen

53

N

79

V

0

V

79

N

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

540

N

546

V

0

V

546

N

6010928

Reserve reddingsbrigade

81

N

81

V

0

V

81

N

6010929

Reserve BYOD

175

N

175

V

0

V

175

N

6010930

Reserve Binnensportaccommodatie

0

V

V

12

N

12

N

6011000

Burgemeester en wethouders

964

N

844

V

114

N

957

N

6011100

Griffie

369

N

369

V

0

V

369

N

6011150

Rekenkamer cie.

47

N

47

V

0

V

47

N

6011160

Regietafel

0

V

18

V

0

V

18

N

6012000

Lijkschouwing

48

N

48

V

18

V

30

N

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

238

N

238

V

0

V

238

N

6020600

Benchmarken

15

N

15

V

0

V

15

N

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

169

N

169

V

5

N

174

N

6020700

Basis registratie personen en burgelijke

46

N

46

V

0

V

46

N

6020750

Overige balieproducten (materialen)

17

N

17

V

0

V

17

N

6020800

Verkiezingen

167

N

234

V

0

V

234

N

6020850

Verminderen regeldruk/lean

3

N

3

V

0

V

3

N

6030090

Woningen & garages

332

N

332

V

279

V

54

N

6030100

Beheer gronden

553

V

987

N

15

N

-972

V

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

43

N

45

V

0

V

45

N

6030205

Beheer vastgoed Halerweg

90

N

90

V

0

V

90

N

6040000

Afdeling Financiën & Control

2.479

N

V

0

V

0

V

6040010

Overige P&O kosten

653

N

72

V

0

V

72

N

6040015

Verzekeringen

495

N

495

V

6

N

500

N

6040020

Bedrijfskosten Personeel

78

N

122

V

0

V

122

N

6040025

Betalingsverkeer/invordering

27

N

27

V

0

V

27

N

6040030

Communicatie

67

N

67

V

0

V

67

N

6040035

Accountantskosten

90

N

90

V

40

N

130

N

6040040

Organisatieontwikkeling

145

N

101

V

0

V

101

N

6040045

Opleidingen

520

N

520

V

145

V

375

N

6040046

Representatie

43

N

43

V

0

V

43

N

6040050

Ondernemingsraad

23

N

23

V

0

V

23

N

6040055

Div betaalde belastingen en heffingen

623

N

623

V

22

N

645

N

6040060

Personeelsvereniging

14

N

14

V

0

V

14

N

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

73

N

73

V

0

V

73

N

6040080

Werving & selectie

63

N

63

V

30

N

93

N

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

641

N

701

V

73

V

627

N

6040100

Afdeling openbaar gebied algemeen

5.655

N

V

0

V

0

V

6040110

Bedrijfskleding

18

N

18

V

0

V

18

N

6040120

Gereedschappen

36

N

36

V

0

V

36

N

6040130

Dienstauto's

263

N

301

V

1

V

299

N

6040200

Research Data Center

90

N

90

V

0

V

90

N

6040300

Afdeling Organisatieontwikkeling

2.535

N

V

0

V

0

V

6040400

Afdeling Samenleving

7.233

N

V

0

V

0

V

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

3.008

N

3.373

V

93

V

3.280

N

6040505

GEO

190

N

150

V

0

V

150

N

6040510

Projectkosten ICT

86

N

90

V

3

V

86

N

6040525

Dienstverlening salaris

4.859

N

V

0

V

0

V

6040550

Afdeling dienstverlening algemeen

27

N

27

V

0

V

27

N

6040600

Facilitaire dienstverlening

630

N

596

V

0

V

596

N

6040650

Regionaal archief

213

N

213

V

0

V

213

N

6040700

Afdeling Ruimte algemeen

6.313

N

V

0

V

0

V

6040800

Burger & overheidsparticipatie

45

N

45

V

0

V

45

N

6040900

Salaris team I&A

0

V

2.254

V

46

N

2.300

N

6040905

Salaris Dienstverlening

0

V

2.189

V

0

V

2.189

N

6040910

Salaris Concern control

0

V

219

V

0

V

219

N

6040915

Salaris Financien

0

V

1.363

V

396

N

1.759

N

6040920

Salaris Openbare ruimte

0

V

2.190

V

0

V

2.190

N

6040925

Salaris Serviceteam

0

V

1.763

V

0

V

1.763

N

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

0

V

2.034

V

0

V

2.034

N

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

0

V

1.491

V

0

V

1.491

N

6040940

Salaris P&O PLUS

0

V

1.717

V

60

N

1.777

N

6040945

Salaris Veiligheid Plus

0

V

2.249

V

15

N

2.264

N

6040950

Salaris Bouwzaken en procedures

0

V

2.597

V

0

V

2.597

N

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

0

V

2.440

V

70

N

2.510

N

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

0

V

1.700

V

0

V

1.700

N

6040965

Salaris Ondersteuning & Wijkteam West

0

V

2.399

V

0

V

2.399

N

6040970

Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid

0

V

1.406

V

0

V

1.406

N

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

0

V

2.163

V

0

V

2.163

N

6040980

Salaris CMT

0

V

2.623

V

193

N

2.816

N

6050100

Treasury

1.731

N

1.731

V

300

V

1.431

N

6061100

Opleggen aanslagen

38

N

38

V

0

V

38

N

6061200

Invordering

21

N

21

V

0

V

21

N

6062100

WOZ

100

N

100

V

0

V

100

N

6070000

Gemeentefonds

0

V

401

N

401

N

0

V

6080000

Overige baten en lasten

30

N

30

V

0

V

30

N

6080100

Onvoorzien

18

N

V

0

V

0

V

6080200

Stelposten

200

V

V

0

N

0

N

6090000

Vennootschapsbelasting

1

N

1

V

0

V

1

N

6110000

Rampenbestrijding

22

N

22

V

0

V

22

N

6110010

Bluswatervoorzieningen

1

N

1

V

0

V

1

N

6110020

Veiligheidsregio

3.526

N

3.526

V

0

V

3.526

N

6110090

Huisvesting brandweer

221

N

221

V

0

V

221

N

6120000

Veiligheidsbeleid

43

N

43

V

0

V

43

N

6120010

Strandveiligheid

483

N

90

V

85

V

5

N

6120011

Reddingsbrigade Petten

0

V

103

V

54

N

157

N

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog

0

V

206

V

50

N

256

N

6120013

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

0

V

91

V

19

N

110

N

6120020

Project integrale veiligheid

69

N

69

V

0

V

69

N

6120080

Aanpak Corona

0

V

100

V

0

V

100

N

6120090

Huisvesting reddingsbrigades

155

N

102

V

0

V

102

N

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

3.173

N

2.104

V

33

N

2.137

N

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

358

N

303

V

0

V

303

N

6210020

Straatmeubilair

129

N

212

V

0

V

212

N

6210025

Bebording

16

N

16

V

0

V

16

N

6210027

Verkeersmaatregelen

0

V

44

V

18

N

62

N

6210035

Bebording recreatieve routes

0

V

40

V

0

V

40

N

6210100

Openbare verlichting

427

N

408

V

0

N

409

N

6210200

Straatreiniging

488

N

503

V

0

V

503

N

6210210

Gladheidsbestrijding

0

V

380

V

0

V

380

N

6230000

Recreatiehaven

39

N

39

V

0

V

39

N

6230090

Huisvesting recreatiehaven

11

N

11

V

2

N

14

N

6240000

Beheer waterwegen

577

N

557

V

0

N

557

N

6240005

Binnenhavens

69

N

69

V

0

V

69

N

6241000

Kust

8

N

8

V

0

V

8

N

6310000

Markten

7

N

7

V

0

V

7

N

6312000

Regionale samenwerking

172

N

172

V

16

N

189

N

6312005

Economische ontwikkeling

65

N

65

V

0

V

65

N

6312010

Ondernemersloket

153

N

157

V

0

V

157

N

6331000

Markt exploitatie

11

N

11

V

0

V

11

N

6340010

Forensenbelasting

20

N

20

V

0

V

20

N

6340020

Toeristenbelasting

20

N

20

V

0

V

20

N

6340090

Openbare toiletten

15

N

15

V

0

V

15

N

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

249

N

242

V

0

V

242

N

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

3.214

N

2.235

V

24

N

2.259

N

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

129

N

173

V

0

V

173

N

6420090

Huisvesting onderwijs

41

N

41

V

0

V

41

N

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

115

N

115

V

0

V

115

N

6430010

Leerlingenvervoer

564

N

654

V

0

V

654

N

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

139

N

351

V

0

V

351

N

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

42

N

58

V

0

V

58

N

6430040

Bewegingsonderwijs

266

N

266

V

0

V

266

N

6430050

Gelukslessen

10

N

V

0

V

0

V

6430060

Muziekonderwijs

170

N

170

V

0

V

170

N

6510010

Sportstimulering

312

N

440

V

0

V

440

N

6510020

Activiteitensubsidie sport

187

N

187

V

0

V

187

N

6510030

Topsportbeleid

100

N

100

V

0

V

100

N

6520000

Zwembaden

843

N

846

V

0

V

846

N

6520010

Sporthallen en sportlokalen

932

N

950

V

0

V

950

N

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

200

N

200

V

0

V

200

N

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

1.044

N

2.952

V

0

V

2.952

N

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

51

N

57

V

4

N

61

N

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

8

N

8

V

0

V

8

N

6530065

Kunstwerken

20

N

92

V

0

V

92

N

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

114

N

349

V

0

V

349

N

6530075

Museumbeleid

91

N

81

V

0

V

81

N

6530080

Cultuur op school

45

N

55

V

0

V

55

N

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

705

N

682

V

96

V

586

N

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

165

N

165

V

14

N

179

N

6560000

Onderhoud groen/parken en plantsoenen

1

N

V

0

V

0

V

6560005

Materieel groen/parken en plantsoenen

31

N

91

V

0

V

91

N

6560050

Bibliotheken

675

N

689

V

0

V

689

N

6560060

Schagen FM

117

N

151

V

0

V

151

N

6560113

Toegang strandslagen

125

N

125

V

0

V

125

N

6570000

Toerisme & verblijfsrecreatie

154

N

256

V

14

N

270

N

6570010

Geluksplekken toebehoren

15

N

15

V

0

V

15

N

6570020

Strand exploitatie

1

N

2

V

0

V

2

N

6570050

Bomen

176

N

567

V

0

V

567

N

6570060

Beheer groen

3.850

N

3.522

V

84

V

3.438

N

6570070

Burgerparticipatie

200

N

100

V

0

V

100

N

6570080

Kermis en evenementen

80

N

66

V

0

V

66

N

6570090

Strandonderhoud

55

N

51

V

0

V

51

N

6570100

Strandreiniging

145

N

145

V

0

V

145

N

6570110

Speeltoestellen

213

N

250

V

0

V

250

N

6570120

Dierenparken

3

N

3

V

0

V

3

N

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

262

N

381

V

150

V

231

N

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

311

N

384

V

1

N

384

N

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

239

N

250

V

0

V

250

N

6610025

Lokaal vervoersnetwerk

42

N

42

V

0

V

42

N

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

471

N

483

V

0

V

483

N

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

141

N

101

V

57

N

159

N

6610045

Nieuwe wet inburgering

0

V

V

85

N

85

N

6610050

Peuteropvang

119

N

177

V

0

V

177

N

6610060

Sociaal medische indicatie

58

N

58

V

0

V

58

N

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

61

N

61

V

0

V

61

N

6610090

Huisvesting peuteropvang

48

N

48

V

24

N

72

N

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

7.222

N

7.644

V

0

V

7.644

N

6630010

Bijstandsverlening BBZ

141

N

141

V

21

N

162

N

6630015

Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)

0

V

2.764

V

0

V

2.764

N

6630020

Bijzondere bijstand

722

N

740

V

0

V

740

N

6630025

Tijdelijke Ondersteuning Noodz. Kosten

0

V

107

V

0

V

107

N

6630030

Geluksbudget

80

N

80

V

0

V

80

N

6630050

Ouderenpakket

45

N

45

V

40

V

5

N

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

12

N

12

V

0

V

12

N

6630065

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

180

N

180

V

0

V

180

N

6630066

Kwijtschelding rioolrechten

99

N

99

V

0

V

99

N

6630070

Kindpakket

128

N

128

V

0

V

128

N

6640000

WSW

5.349

N

5.589

V

0

V

5.589

N

6650000

Re-integratie en participatie P-wet

396

N

331

V

68

N

399

N

6650020

Cliëntenraad

15

N

15

V

0

V

15

N

6660000

Hulpmiddelen WMO

731

N

731

V

0

V

731

N

6660010

Vervoersvoorzieningen

215

N

215

V

0

V

215

N

6660020

Woningaanpassingen WMO

450

N

450

V

0

V

450

N

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

0

V

90

V

0

V

90

N

6670000

Schulddienstverlening

144

N

195

V

75

V

120

N

6671000

Producten voor het voeren v/e huishouden

2.758

N

3.393

V

269

N

3.663

N

6671010

Bijzondere ziektekosten

400

N

425

V

0

V

425

N

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

234

N

269

V

0

V

269

N

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

295

N

295

V

0

V

295

N

6671050

Voorzieningen OGGZ

220

N

195

V

0

V

195

N

6671060

Wmo adviesraad

10

N

10

V

0

V

10

N

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

174

N

158

V

0

V

158

N

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

7.917

N

7.936

V

2.506

N

10.443

N

6672010

JGZ maatwerk

93

N

114

V

0

V

114

N

6672015

Jeugdgezondheidszorg

757

N

757

V

0

V

757

N

6672020

Klanttevredenheidsonderzoeken SD

15

N

15

V

0

V

15

N

6672026

Dorpsraden/wijkpanel

93

N

93

V

0

V

93

N

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

3.079

N

3.174

V

352

N

3.526

N

6682000

Jeugd en jongerenwerk

15

N

166

V

0

V

166

N

6682010

Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO

68

N

93

V

0

V

93

N

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

105

N

93

V

0

V

93

N

6682040

Gedwongen kader

756

N

756

V

0

V

756

N

6682050

Veilig thuis

512

N

578

V

0

V

578

N

6682060

Integrale crisidienst

79

N

79

V

0

V

79

N

6711000

Ambulancevervoer

3

N

3

V

0

V

3

N

6714000

Gezondheidszorg

981

N

981

V

10

N

991

N

6714010

AED's

33

N

33

V

1

V

32

N

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

249

N

279

V

0

V

279

N

6722000

Riolering

2.051

N

2.091

V

0

V

2.091

N

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

161

N

161

V

0

V

161

N

6722006

Klein onderhoud serviceteam

10

N

10

V

0

V

10

N

6722010

Riool pompen en gemalen

238

N

238

V

0

V

238

N

6722011

Persleidingen

8

N

8

V

0

V

8

N

6722015

Persleidingen (adhoc)

8

N

8

V

0

V

8

N

6722020

Riool huisaansluitingen

124

N

124

V

0

V

124

N

6722040

Kolken reinigen en inspecteren

61

N

61

V

0

V

61

N

6722050

Pompen en gemalen adhoc

35

N

35

V

0

V

35

N

6722060

IBA's/drainage

7

N

7

V

0

V

7

N

6722070

Onderzoek en monitoring riolering

23

N

23

V

0

V

23

N

6722085

Samenwerking Noordkop

125

N

125

V

75

V

50

N

6722090

Grondwatervoorzieningen

2

N

2

V

0

V

2

N

6730000

Afvalverwijdering

5.506

N

5.602

V

0

V

5.602

N

6730010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

59

N

59

V

0

V

59

N

6740000

Milieu taken

1.021

N

1.021

V

115

V

906

N

6740005

Klimaat

368

N

1.276

V

80

V

1.195

N

6740010

Ongediertebestrijding

2

N

2

V

0

V

2

N

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

241

N

240

V

0

V

240

N

6750090

Huisvesting begraafplaatsen

15

N

15

V

9

N

24

N

6810200

Kaderrichtlijn water

10

N

10

V

0

V

10

N

6811000

Omgevingsplannen

87

N

50

V

221

N

272

N

6811005

Anterieure overeenkomsten

40

N

40

V

0

V

40

N

6811015

Pallas

0

V

46

V

67

N

114

N

6824010

Resultaten grondexploitaties

20

N

142

N

0

V

-142

V

6824020

Gronden in exploitatie

3.431

N

912

V

0

V

912

N

6831000

Wonen

19

N

45

V

33

N

78

N

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

410

N

410

V

0

V

410

N

Totaal

133.580

N

143.016

V

4.929

N

147.944

N

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2021

Reeds besloten

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

6010900

Algemene reserve

600

V

600

V

320

V

920

V

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.232

V

1.311

V

487

N

824

V

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

1.193

V

972

V

25

V

998

V

6010905

Reserve grondexploitatie

2.245

V

2.245

V

1.048

V

3.293

V

6010906

Reserve milieubeleid

0

V

14

V

0

V

14

V

6010909

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

0

V

62

V

0

V

62

V

6010910

Reserve investeringen economisch nut

275

V

275

V

0

V

275

V

6010911

Reserve investeringen maats. nut

1.908

V

2.301

V

74

N

2.227

V

6010913

Reserve egalisatie rioolrecht

1.000

V

1.000

V

0

V

1.000

V

6010914

Reserve Markt 18

68

V

68

V

0

V

68

V

6010915

Reserve NUP

0

V

3

V

16

V

19

V

6010916

Reserve frictiekosten fusie

0

V

V

46

V

46

V

6010917

Reserve maatschappelijk nut

867

V

1.063

V

0

V

1.063

V

6010918

Reserve decentralisatie Sociaal domein

0

V

75

V

0

V

75

V

6010919

Reserve overlopende posten

92

V

138

V

0

V

138

V

6010922

Reserve wegenonderhoud

1.800

V

1.800

V

0

V

1.800

V

6010923

Reserve groenonderhoud

625

V

625

V

0

V

625

V

6010924

Reserve onderhoud buitenruimte

630

V

630

V

0

V

630

V

6010925

Reserve dorpshuizen

40

V

79

V

0

V

79

V

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

411

V

2.537

V

0

V

2.537

V

6010928

Reserve reddingsbrigade

157

V

149

V

0

V

149

V

6010929

Reserve BYOD

0

V

396

V

0

V

396

V

6010999

Resultaat boekjaar

0

V

1.007

V

0

V

1.007

V

6011160

Regietafel

0

V

18

V

0

V

18

V

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

64

V

64

V

0

V

64

V

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

396

V

396

V

11

V

407

V

6020700

Basis registratie personen en burgelijke

77

V

77

V

0

V

77

V

6020750

Overige balieproducten (materialen)

32

V

32

V

0

V

32

V

6030100

Beheer gronden

391

V

365

V

0

V

365

V

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

103

V

101

V

0

V

101

V

6030205

Beheer vastgoed Halerweg

77

V

77

V

0

V

77

V

6040010

Overige P&O kosten

164

V

V

0

V

0

V

6040025

Betalingsverkeer/invordering

1

V

1

V

0

V

1

V

6040100

Afdeling openbaar gebied algemeen

95

V

V

0

V

0

V

6040300

Afdeling Organisatieontwikkeling

93

V

V

0

V

0

V

6040400

Afdeling Samenleving

483

V

V

0

V

0

V

6040525

Dienstverlening salaris

9

V

V

0

V

0

V

6040600

Facilitaire dienstverlening

34

V

V

0

V

0

V

6040700

Afdeling Ruimte algemeen

159

V

V

0

V

0

V

6040900

Salaris team I&A

0

V

35

V

0

V

35

V

6040905

Salaris Dienstverlening

0

V

2

V

0

V

2

V

6040920

Salaris Openbare ruimte

0

V

115

V

0

V

115

V

6040925

Salaris Serviceteam

0

V

30

V

0

V

30

V

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

0

V

10

V

0

V

10

V

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

0

V

59

V

0

V

59

V

6040950

Salaris Bouwzaken en procedures

0

V

410

V

0

V

410

V

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

0

V

591

V

0

V

591

V

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

0

V

245

V

0

V

245

V

6040965

Salaris Ondersteuning & Wijkteam West

0

V

554

V

0

V

554

V

6040970

Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid

0

V

198

V

0

V

198

V

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

0

V

126

V

0

V

126

V

6040980

Salaris CMT

0

V

76

V

0

V

76

V

6050100

Treasury

2.850

V

2.197

V

18

N

2.179

V

6061000

OZB woningen

7.178

V

7.303

V

0

V

7.303

V

6061200

Invordering

35

V

35

V

0

V

35

V

6062000

OZB niet woningen

3.374

V

3.249

V

0

V

3.249

V

6064000

Precario belasting

124

V

60

V

0

V

60

V

6064100

Precario belasting leidingen en kabels

2.080

V

2.080

V

0

V

2.080

V

6070000

Gemeentefonds

65.617

V

66.620

V

2.419

V

69.038

V

6070100

Uitkering sociaal domein

6.112

V

6.112

V

87

V

6.199

V

6080000

Overige baten en lasten

60

V

60

V

12

V

72

V

6080200

Stelposten

0

V

18

V

0

V

18

V

6110020

Veiligheidsregio

0

V

18

V

202

V

220

V

6110090

Huisvesting brandweer

5

V

5

V

0

V

5

V

6120010

Strandveiligheid

3

V

3

V

0

V

3

V

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

83

V

83

V

0

V

83

V

6210020

Straatmeubilair

17

V

17

V

0

V

17

V

6210027

Verkeersmaatregelen

0

V

1

V

18

V

19

V

6210100

Openbare verlichting

0

V

V

0

V

0

V

6222000

Parkeervergunningen (GPK)

6

V

6

V

0

V

6

V

6230000

Recreatiehaven

63

V

63

V

0

V

63

V

6240000

Beheer waterwegen

13

V

13

V

0

V

13

V

6240005

Binnenhavens

15

V

15

V

0

V

15

V

6331000

Markt exploitatie

58

V

44

V

0

V

44

V

6340010

Forensenbelasting

1.516

V

1.516

V

0

V

1.516

V

6340020

Toeristenbelasting

1.445

V

1.445

V

0

V

1.445

V

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

3

V

3

V

0

V

3

V

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

1

V

1

V

0

V

1

V

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

92

V

135

V

0

V

135

V

6420090

Huisvesting onderwijs

24

V

24

V

0

V

24

V

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

200

V

200

V

0

V

200

V

6430010

Leerlingenvervoer

13

V

13

V

0

V

13

V

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

58

V

313

V

0

V

313

V

6510010

Sportstimulering

10

V

138

V

0

V

138

V

6520000

Zwembaden

60

V

27

V

0

V

27

V

6520010

Sporthallen en sportlokalen

171

V

99

V

0

V

99

V

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

164

V

134

V

0

V

134

V

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

40

V

26

N

0

V

-26

N

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

7

V

2

V

0

V

2

V

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

1

V

1

V

0

V

1

V

6560050

Bibliotheken

13

V

13

V

0

V

13

V

6570000

Toerisme & verblijfsrecreatie

0

V

102

V

0

V

102

V

6570020

Strand exploitatie

106

V

51

V

0

V

51

V

6570050

Bomen

1

V

1

V

0

V

1

V

6570060

Beheer groen

3

V

3

V

0

V

3

V

6570080

Kermis en evenementen

71

V

11

V

0

V

11

V

6570100

Strandreiniging

10

V

10

V

0

V

10

V

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

8

V

7

V

0

V

7

V

6610050

Peuteropvang

85

V

85

V

0

V

85

V

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

8.792

V

9.371

V

0

V

9.371

V

6630010

Bijstandsverlening BBZ

113

V

113

V

0

V

113

V

6630015

Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)

0

V

2.764

V

0

V

2.764

V

6630020

Bijzondere bijstand

60

V

60

V

0

V

60

V

6640000

WSW

0

V

135

V

0

V

135

V

6671070

Eigen bijdrage WMO

325

V

300

V

0

V

300

V

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

0

V

24

V

0

V

24

V

6682050

Veilig thuis

0

V

66

V

0

V

66

V

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

0

V

30

V

0

V

30

V

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

5

V

5

V

0

V

5

V

6722020

Riool huisaansluitingen

50

V

50

V

0

V

50

V

6722085

Samenwerking Noordkop

75

V

75

V

75

N

0

V

6722200

Rioolheffing

4.411

V

4.411

V

0

V

4.411

V

6730000

Afvalverwijdering

385

V

385

V

0

V

385

V

6730010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

59

V

59

V

0

V

59

V

6730020

Afvalstoffenheffing

6.767

V

6.767

V

0

V

6.767

V

6740000

Milieu taken

8

V

8

V

63

V

71

V

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

242

V

242

V

0

V

242

V

6750200

Lijkbezorgingsrechten

46

V

46

V

0

V

46

V

6811005

Anterieure overeenkomsten

330

V

330

V

0

V

330

V

6811015

Pallas

0

V

V

67

V

67

V

6824010

Resultaten grondexploitaties

156

V

252

V

0

V

252

V

6824020

Gronden in exploitatie

3.431

V

912

V

0

V

912

V

6831000

Wonen

12

V

26

V

0

V

26

V

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

1.200

V

1.645

V

0

V

1.645

V

Totaal

133.582

V

141.319

V

3.679

V

144.999

V

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02