Home

Algemeen

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie

Stand 1e rapportage

Technische wijziginen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

5.991

N

2.511

V

104

N

3.584

N

Baten

8.740

V

2.519

N

1.115

V

7.336

V

Saldo

2.749

V

8

N

1.011

V

3.752

V

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02