Home

Algemeen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

45.034

N

2.092

N

1.021

N

48.147

N

Baten

100.183

V

2.397

V

2.318

V

104.898

V

Saldo

55.149

V

305

V

1.298

V

56.752

V

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02