Domeinen

Domein ruimte en economie

Domein ruimte en economie

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Uit het meerjarenuitvoeringsprogramma zijn al veel concrete onderwerpen gerealiseerd. Een kleine greep hieruit: uitvoering geven aan het project De Kop Werkt, het realiseren van diverse concreet benoemde woningbouwprojecten in diverse kernen, het volop inzetten op de realisatie van Energie & Health Campus, promotie binnen Holland Boven Amsterdam (HBA) voor onze recreatieve parels .  

Andere onderwerpen zijn in de fase van ontwikkeling. De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie, het woningbouwprogramma, de prestatieafspraken met de corporaties, regionale aanpak voor kwaliteitsverbetering van verouderde recreatieparken, etc.

Lasten, baten en saldo

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

3.584

2,4 %

Baten

7.336

5,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02