Domeinen

Domein inwoner en bestuur

Domein inwoner en bestuur

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Het zaaksysteem is ingevoerd. Voor de doorontwikkeling van het zaaksysteem is een roadmap opgesteld. Dit heeft diverse verbeteringen, nieuwe functies en nieuw aan te sluiten processen opgeleverd waaronder de nieuwe processen vanuit de Omgevingswet, het sociaal domein en de andere domeinen. De roadmap wordt geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving en wensen vanuit de organisatie.

Een telefonisch bereikbaarheidsplan om vragen snel en correct te beantwoorden is opgesteld.

De continue verbetering van de onze klantprocessen is in uitvoering.

De inrichting en professionalisering van Webcare is in uitvoering.
Met deze activiteit bedoelen we: van buiten naar binnen werken, signalen van social media op de juiste plek in de organisatie neerleggen, trends en ontwikkelingen signaleren en daarnaast natuurlijk de interactie tussen gemeente en maatschappij faciliteren.
Daarnaast maakt Webcare het ook gemakkelijker om bepaalde doelgroepen zoals jongeren te bereiken.

Lasten, baten en saldo

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

48.147

32,5 %

Baten

104.899

72,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02