Bijlagen

Meerjarige doorwerking mutaties

Meerjarige doorwerking mutaties

 
De mutaties opgenomen in deze rapportage hebben in enkele gevallen een structurele doorwerking naar komende jaren. De budgetten die structureel zijn aangepast zijn hieronder vermeld.

dienstjaar

2021

2022

2023

2024

2025

Omschrijving 

bedrag

v/n

x € 1.000

Hogere kosten rechtskundige hulp

50

N

50

N

50

N

50

N

50

N

Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel

1.720

N

1.720

N

1.720

N

1.720

N

1.720

N

Extra kosten Wmo en HH

448

N

448

N

448

N

448

N

448

N

Minder rentekosten geldleningen

-300

V

-150

V

-150

V

-150

V

-150

V

Overige kosten

129

N

72

N

42

N

21

N

59

N

totaal mutaties

3.186

N

2.140

N

2.110

N

2.089

N

2.127

N

 

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02